Immusec
PL | EN

Wymagania, zgodność, strategia

Budowa polityk bezpieczeństwa i wymagań branżowych

Korzyści

Firmy i instytucje, których działalność regulowana jest zewnętrznymi standardami bądź przepisami prawa są obarczone wysokim ryzykiem bezpieczeństwa i wymagają kompleksowego podejścia w projektowaniu rozwiązań służącym ochronie zasobów informatycznych. Wdrożenie wymagań w sposób adekwatny do ryzyka i dostosowany do specyfiki danej organizacji przy wsparciu  ekspertów IMMUSEC  pozwala:

Jak to działa?

IMMUSEC wspiera organizacje we wdrożeniu koniecznych polityk i dostosowaniu procesów do norm prawnych bądź branżowych. Nasze wsparcie może obejmować całość wdrożenia lub jego wybrane elementy. Wdrożenie polityk i wymagań bezpieczeństwa dzielimy na etapy:

Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu rekomendujemy naszym klientom skalowalne, dobrane do ich potrzeb rozwiązania,  co oszczędza czas i obniża koszt wdrożenia.

Dla kogo?

Wdrożenie polityk i wymagań oferujemy:

Wspieramy klientów we wdrożeniu i utrzymaniu zgodności z następującymi normami i wymaganiami:

Jak to działa?

IMMUSEC wspiera organizacje we wdrożeniu koniecznych polityk i dostosowaniu procesów do norm prawnych bądź branżowych. Nasze wsparcie może obejmować całość wdrożenia lub jego wybrane elementy.  Wdrożenie polityk i wymagań bezpieczeństwa dzielimy na etapy:

Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu rekomendujemy naszym klientom skalowalne, dobrane do ich potrzeb rozwiązania, co oszczędza czas i obniża koszt wdrożenia.

Dla kogo?

Wdrożenie polityk i wymagań oferujemy:

Wspieramy klientów we wdrożeniu i utrzymaniu zgodności z następującymi normami i wymaganiami:

Chcę poznać ofertę  Twitter @IMMUSEC

  Nasze biura

  offices

  Kontakt:

  ul. Chłodna 52
  00-872 Warszawa, Polska
  Tel. +48 22 205 4800
  Email: biuro@immusec.com