Immusec
PL | EN

Wymagania, zgodność, strategia

Budowa strategii bezpieczeństwa

Korzyści

Dobrze zaprojektowana strategia bezpieczeństwa minimalizuje ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji, niedostępności narzędzi i zaburzenia ciągłości działania systemu IT. Prawidłowo określone cele strategiczne pozwalają podejmować właściwe decyzje i racjonalnie inwestować w bezpieczeństwo. Organizacja może koncentrować się na core businessie i budować swoją przewagę konkurencyjną.

Jak to działa?

Budowa strategii bezpieczeństwa wymaga całościowej diagnozy organizacji. Oceniamy i weryfikujemy:

Efektem naszej pracy jest strategia bezpieczeństwa, która definiuje systemy informatyczne wymagające zabezpieczeń wraz z podaniem sposobu takiego zabezpieczenia.

Dla kogo?

Strategia bezpieczeństwa powinna być obecna w każdej organizacji. Szczególną rolę odgrywać będzie w podmiotach, które:

Chcę poznać ofertę  Twitter @IMMUSEC

  Nasze biura

  offices

  Kontakt:

  ul. Chłodna 52
  00-872 Warszawa, Polska
  Tel. +48 22 205 4800
  Email: biuro@immusec.com