Immusec
PL | EN

Dane spółki

Firma: IMMUSEC Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

NIP: 9512317130

REGON: 142487704

Kapitał zakładowy: 793 000,00 PLN

Numer KRS: 0000360418, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy

Twitter @IMMUSEC

Nasze biura

offices

Kontakt:

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 3797470
Fax. +48 22 3797479
Email: biuro@immusec.com