Immusec
PL | EN

Dane spółki

Firma: Grant Thornton Technology P.S.A. (poprzednio IMMUSEC Sp. z o.o.)

Siedziba: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

NIP: 9512317130

REGON: 142487704

Kapitał zakładowy: 1 100 000,00 PLN

Numer KRS: 0001057462, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy

Twitter @IMMUSEC

Nasze biura

offices

Kontakt:

ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 205 4800
Email: biuro@immusec.com