Immusec
PL | EN

Wymagania, zgodność, strategia

KRI

Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) to zestaw wymagań jednostek administracji publicznej, nakładający na te podmioty określone reguły w zarządzaniu informatyką. Wymagania te bazują w dużej mierze na ISO 27001 czy standardach COBIT. Mimo konieczności poniesienia nakładów na osiągnięcie i utrzymanie zgodności z KRI, ich wdrożenie generuje następujące korzyści dla organizacji:

IMMUSEC weryfikuje zgodność z wymaganiami – przeprowadza analizę luki zgodności z wymaganiami, wykonuje niezbędne testy bezpieczeństwa oraz rekomenduje działania w celu uzyskania zgodności.

Twitter @IMMUSEC

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje.Kontakt:

ul. Sarmacka 12F
02-972 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 3797470
Fax. +48 22 3797479
Email: biuro@immusec.com

Posiadamy certyfikat ISO