Immusec
PL | EN

Rekomendacja D KNF

Rekomendacja D KNF to zestaw wymagań dla banków i instytucji finansowych, nakładający na te podmioty określone wymagania w zarządzaniu informatyką. Wymagania te bazują w dużej mierze na ISO 27001 czy standardach COBIT. Mimo konieczności poniesienia nakładów na osiągnięcie i utrzymanie zgodności z rekomendacją D KNF, wdrożenie zapewnia firmom:

IMMUSEC weryfikuje zgodność z wymaganiami – przeprowadza analizę luk w zgodności, wykonuje niezbędne testy bezpieczeństwa, a następnie rekomenduje optymalne działania w celu uzyskania spójności.

Chcę poznać ofertę
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez IMMUSEC Sp. z o.o. zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm).

  Twitter @IMMUSEC

  Nasze biura

  offices

  Kontakt:

  ul. Chłodna 52
  00-872 Warszawa, Polska
  Tel. +48 22 205 4800
  Email: biuro@immusec.com