Immusec
PL | EN

Wymagania, zgodność, strategia

Audyt zgodności z normami oraz wymaganiami

Korzyści

Prawidłowo wdrożone systemy, jakości pozwalają firmie zwiększyć bezpieczeństwo działania, jej wydajność a także umocnić pozycję konkurencyjną na rynku. W branżach regulowanych przeprowadzenie audytu jest często formalnie wymagane, pozwala na uniknięcie kary lub innej sankcji. Audyt zgodności pozwoli zweryfikować stopień zgodności z regulacjami prawnymi i branżowymi oraz wskazać obszary wymagające skorygowania. Zapewniamy bezstronną i profesjonalną ocenę spełnienia wymagań (ang. compliance), którym podlega organizacja.

Jak to działa?

Podczas prac audytowych przeprowadzamy kompleksową analizę stanu zgodności z wymaganiami, dostarczając osobom zarządzającym informacje na temat ryzyk wynikających z niezgodności oraz rekomendacji działań korygujących.

Firmom, które prowadzą działalność w szerokim zakresie pomagamy określić, jakim podlegają wymaganiom i regulacjom.

Przeprowadzamy ocenę zgodności z następującymi normami i wymaganiami:

Dla kogo?

Audyt zgodności proponujemy wszystkim organizacjom, których działalność jest regulowana wymaganiami oraz tym firmom, dla których spełnianie wymagań i standardów jest sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Chcę poznać ofertę  Twitter @IMMUSEC

  Nasze biura

  offices

  Kontakt:

  ul. Chłodna 52
  00-872 Warszawa, Polska
  Tel. +48 22 205 4800
  Email: biuro@immusec.com