Immusec
PL | EN

Problemy i wyzwania

Chcę zarządzać bezpieczeństwem i ograniczać straty

„Bezpiecznie jest wtedy kiedy nic się nie dzieje, a u nas przecież nic się nie wydarzyło, więc  jesteśmy bezpieczni..” – czy na pewno?

Co to znaczy zarządzać bezpieczeństwem? Czym jest bezpieczeństwo firmy? Bezpieczne przedsiębiorstwo to takie, w którym kierownictwo świadome jest zagrożeń istniejących w szeroko rozumianym otoczeniu działania firmy. W bezpiecznym przedsiębiorstwie podatności i słabości firmy narażone na owe zagrożenia są odpowiednio minimalizowane – tak aby potencjalne straty w przypadku zagrożenia były na poziomie akceptowanym przez kierownictwo. To znaczy, że w bezpiecznym przedsiębiorstwie ograniczamy prawdopodobieństwo wystąpienia takich strat, lub ograniczamy ich wysokość  – albo stosujemy oba podejścia łącznie. Zatem zarządzanie bezpieczeństwem to świadomość ryzyka działalności swojego biznesu i ograniczanie oddziaływania zagrożeń (na które zazwyczaj nie mamy wpływu, ponieważ obiektywnie i powszechnie istnieją) na realizację celów biznesowych.

Dlatego też, zadajmy pytanie – jak zarządzać bezpieczeństwem? Na zarządzanie bezpieczeństwem składają się:

Powyższe umiejętności pozwolą zapobiegać występowaniu problemów (a więc ograniczać prawdopodobieństwo występowania), bądź tak zaprojektować mechanizmy reakcji na wystąpienie ryzyka, aby jak najlepiej zminimalizować jego skutki.

Jak możemy zabezpieczyć się przed zagrożeniami, które występują powszechnie i są raczej niekontrolowalne (nasz wpływ na trzęsienia ziemi, powodzie i na postępowanie grup cyberprzestępczych jest równie zerowy), a których skutki oddziaływania na firmy  korzystające z nowych technologii i komunikacji internetowej  rosną na nieznaną wcześniej skalę?

Eksperci IMMUSEC pomogą swoim klientom przygotować odpowiedź na powyższe pytanie:

Chcę poznać ofertę  Twitter @IMMUSEC

  Nasze biura

  offices

  Kontakt:

  ul. Chłodna 52
  00-872 Warszawa, Polska
  Tel. +48 22 205 4800
  Email: biuro@immusec.com