Immusec
PL | EN

Problemy i wyzwania

Chcę przetwarzać dane osobowe zgodnie z wymaganiami RODO

eAudyt RODO
 

Zgodnie z przyjętym przez Unię Europejską  rozporządzeniem o nazwie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO (ang. GDPR – General Data Protection Regulation) od maja 2018 zaczną funkcjonować nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Eksperci IMMUSEC pomogą uzyskać zgodność z wymaganiami RODO: wykonają audyt zgodności, zaprojektują rozwiązanie a w przypadku wycieku danych osobowych ograniczą jego skutki. Nasze wsparcie obejmuje wszystkie aspekty działania firmy: organizację, technologię i aspekty prawne.

10 kroków do uzyskania zgodności z RODO/GDPR

Ocena zgodności

1. Inwentaryzacja danych jakie zbiory posiada klient, ocena ich istotności i wrażliwości, gdzie je przechowuje, kto ma do nich dostęp, po co i w jaki sposób przetwarza

2. Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych od strony technicznej oraz prawnej

3. Ocena stanu obecnego przegląd stosowanych zabezpieczeń: w systemach IT, w umowach z podwykonawcami,  analiza klauzul z klientami

4. Zalecenie jak adekwatnie do potrzeb dostosować system przetwarzania danych od strony technicznej oraz prawnej

 

Wdrożenie

5. Plan zapewnienia zgodności: zaplanowanie działań dostosowujących w obszarze procedur i standardów, procesów, organizacji oraz technologii

6. Wdrożenie i integracja: przygotowanie polityki prywatności, zaprojektowanie architektury rozwiązania technicznego, przygotowanie procedur dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą, edycja klauzul oraz zgód dla klientów, przygotowanie wzoru umów z podwykonawcami, przygotowanie dokumentacji zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa, wdrożenie zmian w systemach IT

7. Monitorowanie incydentów, detekcja i interpretacja incydentów bezpieczeństwa

 

Zarządzanie operacyjne

8. Ograniczenie skutków incydentów, przygotowanie komunikacji do klientów, notyfikacji do organów nadzoru, zabezpieczenie i naprawa środowiska IT, ochrona prawna

9. Zapewnienie ciągłej zgodności, monitorowanie działania systemu przetwarzania danych, wdrażanie niezbędnych korekt, utrzymanie poziomu bezpieczeństwa i zgodności z RODO

10. Podnoszenie świadomości, szkolenie i angażowanie pracowników jak dbać o bezpieczeństwo

 

  Jak uzyskać RODOodporność w 10 krokach.

Chcę poznać ofertę  Twitter @IMMUSEC

  Nasze biura

  offices

  Kontakt:

  ul. Chłodna 52
  00-872 Warszawa, Polska
  Tel. +48 22 205 4800
  Email: biuro@immusec.com