Immusec
PL | EN

Aktywna ochrona

Projektowanie Security Operations Center (SOC)

Korzyści

SOC (Security Operations Center) to wykwalifikowany zespół specjalistów, którego misją jest monitorowanie i poprawa bezpieczeństwa organizacji, przy wykorzystaniu mechanizmów wykrywania, analizowania i reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem. SOC działa zarówno w oparciu o technologie, jak i dobrze zdefiniowane procesy i procedury. Do głównych zadań SOC należy zapewnienie ciągłej ochrony danych i aktywów krytycznych, przygotowanie organizacji i reagowanie na sytuacje kryzysowe w cyberprzestrzeni, wspieranie zapewnienia ciągłości działania i przywrócenia prawidłowego działania po incydencie oraz wzmocnienie infrastruktury organizacji.

Cele strategiczne SOC

Stworzenie w organizacji komórki SOC umożliwia ciągłe monitorowanie incydentów bezpieczeństwa informacji. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie czasu bezczynności po incydencie,  skrócenie czasu reakcji oraz znaczne ograniczenie jego skutków.

Obecnie średni czas wykrycia incydentu bezpieczeństwa wynosi około 200 dni. Jest to szczególnie istotne w przypadku danych osobowych w kontekście wymagań RODO/GDPR. Nowa regulacja chroniąca dane osobowe wprowadza obowiązek powiadamiania o incydentach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w czasie 72 godzin od ich wykrycia. Brak wiedzy o incydentach bezpieczeństwa w organizacji uniemożliwia adekwatną reakcję, obniżenie ryzyka wycieku danych oraz notyfikację zainteresowanych osób – wymaganą przez rozporządzenie.

Co obejmuje projektowanie SOC (Security Operations Center)?

W ramach projektowania usługi SOC (Security Operations Center) świadczymy następujące usługi:

Dla kogo?

Usługa ta skierowana jest do organizacji, które planują zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne poprzez stworzenie dedykowanej komórki SOC lub – w sytuacji, gdy posiadają taką komórkę – chcą zwiększyć jej zakres działalności.

Z zalet SOC skorzystają też wszystkie firmy, które przetwarzają dane osobowe i chcą zapewnić bezpieczeństwo danych swoich pracowników oraz klientów.

Chcę poznać ofertę
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez IMMUSEC Sp. z o.o. zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm).

  Twitter @IMMUSEC

  Nasze biura

  offices

  Kontakt:

  ul. Chłodna 52
  00-872 Warszawa, Polska
  Tel. +48 22 205 4800
  Email: biuro@immusec.com