Immusec
PL | EN

Narzędzia

SealPath - proste szyfrowanie dokumentów

SealPath to rozwiązanie klasy Information Rights Management (IRM) przeznaczone do automatyzacji procesów klasyfikacji, zabezpieczania oraz kontroli dokumentów w obiegu elektronicznym – zarówno w obrębie organizacji, jak i poza nią. 

Ochrona kluczowych zasobów firmy dotyczy przede wszystkim metod zabezpieczania jej najsłabszego ogniwa, którym jest zwykle indywidualny użytkownik. Często najlepsze i najbardziej zaawansowane narzędzia do ochrony przed wyciekami poufnych informacji (DLP) są skuteczne tylko pod warunkiem ich właściwego wdrożenia i dalszego zarządzania. Kluczowym elementem takiego wdrożenia jest klasyfikowanie informacji, zapewnienie właściwej metody zabezpieczenia (szyfrowanie) oraz precyzyjnej kontroli obiegu informacji.

Główne funkcje rozwiązań Information Rights Management

Jakie korzyści przynosi wdrożenie SealPath?

Proste wdrożenie

SealPath jest prostym  i intuicyjnym narzędziem w konfiguracji i obsłudze narzędziem. Integracja w środowisku Microsoft pozwala na pełną synergię SealPath z pozostałymi elementami infrastruktury oraz aplikacjami, dzięki czemu upraszcza wdrożenie i ogranicza jego koszty.

Rozwiązanie to działa w oparciu o natywne mechanizmy środowiska Microsoft Rights Management Services (AD-RMS, MSIPC) i zapewnia zaawansowane rozwinięcie jego funkcjonalności przy jednoczesnym zachowaniu standardowych metod interakcji z użytkownikami. Dzięki temu ochrona zasobów nie wymaga zmiany zachowań użytkowników końcowych, a jej wdrożenie nie wykracza poza kompetencje administratorów dotychczas używanych systemów w środowisku Windows.

SealPath a RODO/GDPR

Funkcjonalność SealPath wprost odpowiada na wymóg RODO/GDPR dotyczący przypadku wycieku danych i obowiązku poinformowania o wycieku użytkownika, którego dane dotyczą (art. 34.3 UE). W sytuacji, gdy administrator wdrożył wcześniej odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony (zwłaszcza szyfrowanie) uniemożliwiające odczyt tych danych osobowych osobom nieuprawnionym) takie zawiadomienie nie jest wymagane.

Chcę poznać ofertę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez IMMUSEC Sp. z o.o. zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm).

Twitter @IMMUSEC

Nasze biura

offices

Kontakt:

ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 205 4800
Email: biuro@immusec.com