Immusec
PL | EN

SIEM - Security Information and Event Management

LogPoint jest systemem zarządzania zdarzeniami i informacjami bezpieczeństwa (SIEM) posiadającym certyfikat Common Criteria (CC) na poziomie EAL3+ ( uzyskanie tej certyfikacji jest związane ze ścisłą współpraca LogPoint z firmą Boeing). Oznacza to, że platforma LogPoint SIEM  może być wdrażana w sektorach o bardzo wysokich standardach bezpieczeństwa, takich jak bezpieczeństwo narodowe, policja i jednostki wywiadu. Oferuje także większy komfort o wyrafinowanym otoczeniu regulacyjnym, takim jak telekomunikacja, sektory energetyczne  czy branża finansowa.

Jest to SIEM o architekturze big data, co sprawia, że system jest bardzo skalowalny i wydajny, a dane mogą być przechowywane w różnych repozytoriach, które posiadają własne polityki retencji danych w zależności od wymogów użytkownika.

LogPoint jest rozwiązaniem bardzo wysokiej jakości (ocena 4.6 w rankingu systemów SIEM Gartner Peer Insights i Silver Award w konkursie Gartnera 2017 Customer Choice Awards). Jednocześnie jest bardzo ekonomiczne i może zostać wdrożone nawet w budżecie 2-3 razy niższym niż w przypadku innych wiodących producentów.

LogPoint wspiera ponad 400 systemów i aplikacji dostępnych na rynku, posiada również możliwość dodawania obsługi własnych dedykowanych rozwiązań w bardzo elastyczny sposób i nie jest wymuszany przez taksonomię producenta.

Jest platformą wspierającą organizacje w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania zgodnością, monitorowania bezpieczeństwa aplikacji oraz wsparcia procesów operacyjnych.

Dzięki dodatkowym modułom umożliwia integrację z infrastrukturą SAP, rozwiązaniami Sharepoint, serwerami SQL i Exchange oraz środowiskiem SCADA.

Główne cechy rozwiązania LogPoint

LogPoint w odpowiedzi na wymogi RODO/GDPR

Rozwiązanie spełnia wymagania RODO, między innymi w zakresie:

Rozwiązanie posiada wiele wbudowanych reguł korelacyjnych (ponad 250 gotowych do użycia), dzięki temu może zostać szybko uruchomione i gotowe do pracy bez dużych nakładów na administrację czy budowanie reguł od podstaw.

Raportowanie

LogPoint oferuje szeroki katalog gotowych bloków raportowych dla organizacji zgodnie z ich indywidualnymi wymaganiami. Raporty zostały opracowane w celu objęcia najszerszego zakresu dziedzin regulacyjnych.

Posiada szablony raportów zgodności, takich jak RODO, PCI, SOX, ISO2700x, HIPAA i wiele innych. Ponadto raporty można modyfikować lub tworzyć od podstaw przy użyciu intuicyjnego kreatora raportów LogPoint, który prowadzi użytkownika przez cały proces.

Elastyczna architektura i funkcje firmy LogPoint oznacza, że czas zasobów związanych z bezpieczeństwem może być przeznaczony na ważne codzienne operacje biznesowe.

Chcę poznać ofertę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez IMMUSEC Sp. z o.o. zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm).

Twitter @IMMUSEC

Nasze biura

offices

Kontakt:

ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 205 4800
Email: biuro@immusec.com