Immusec
PL | EN
Aktualności

Centralny backup w rozproszonym środowisku – studium przypadku

11.06.2018
|
IMMUSEC
Udostępnij:

W dobie przetwarzania i składowania dużych ilości danych, nieodzownym elementem usług IT staje się ich optymalne kosztowo, bezpieczne i zgodne z politykami retencji, przechowywanie. Na wstępie warto wyróżnić dwa pojęcia backup i archiwizacja. Backup to metoda ochrony danych przed zniszczeniem lub utratą. Polega na wykonywaniu kopii bezpieczeństwa danych oraz składowanie ich na nośnikach zewnętrznych, umożliwiając szybkie przywrócenie danych. Jest to kluczowe w procesie zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management), czyli zapewnienie dostępności kluczowych funkcji biznesowych firmy w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Archiwizacja danych pozwala na przenoszeniu danych z kopii bezpieczeństwa na nośniki, których celem jest przechowywanie danych w ustalonym okresie, bez konieczności bieżącego sięgania do informacji na nich zgromadzonych.

Case study – backup all-in-one w firmie o rozproszonej strukturze

Sytuacja wyjściowa: Klientem jest duża firma z sektora finansowego, która posiada rozległą sieć rozproszonych oddziałów. Każdy z nich gromadzi duże ilości danych. Dane te należy odpowiednio zabezpieczyć przed utratą, dlatego też we wszystkich oddziałach robione są kopie zapasowe­. Stosowane rozwiązania powodowały konieczność zarządzania kopiami zapasowymi danych oddzielnie w każdym z oddziałów i  generowały duże zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową.

Rozwiązanie: u klienta wykorzystaliśmy appliance umożliwiający wykonanie z poziomu jednej konsoli zarówno backupu jak i zarządzanie kopiami danych (All-in-One). Zastosowanie takiego rozwiązania wyeliminowało  potrzebę posiadania specjalnego oprogramowania do wykonywania backupu i oddzielnego urządzenia fizycznego do przechowywania backupu (secondary storage czy deduplikatora).

Dzięki zastosowaniu rozwiązania all-in-one klient wykonuje operacje backupu całego środowiska i odtworzenia go z jednej konsoli zarządzającej. W ten sposób nie musi utrzymywać dwóch kontraktów serwisowych (na urządzenie i na oprogramowanie). Jednocześnie backup danych z różnych oddziałów firmy jest realizowany z jednego miejsca, co pozwala na oszczędność czasu działu IT. Klient może tworzyć kopie zapasowe wszystkich elementów środowiska – serwerów plików, skrzynek pocztowych czy maszyn wirtualnych.  Backup all-in-one pozwolił klientowi osiągnąć wysoki stopień deduplikacji i kompresji danych, a tym samym zaoszczędzić przestrzeń dyskową.

Jednocześni, dzięki temu, że bieżące kopie z oddziałów klienta były związane z zapisywaniem różnicy od poprzedniego backupu, łącza klienta nie były znacząco obciążone.

Backup a ransomware

Backup w dużym stopniu pomaga organizacjom w zabezpieczeniu się przed negatywnymi skutkami ransomware, czyli złośliwego oprogramowania szyfrującego nośniki danych, mającego na celu wymuszenie okupu. Obecnie ransomware stanowi ponad 90% ataków hakerskich. Ze względu na uzyskany krótki punkt odtworzenia danych (liczony w minutach), klient zabezpieczył swoją działalność przed skutkami ataku ransomware.

Korzyści z zastosowania backupu All-in-one:

IMMUSEC projektuje procesy bezpieczeństwa informacji w tym: data recovery, retencji danych, BCP, zgodne z regulacjami branżowymi, wymaganiami norm i prawa (RODO) oraz wdraża efektywne rozwiązania z obszaru backupu i archiwizacji danych.

 

Udostępnij:

Twitter @IMMUSEC

Nasze biura

offices

Kontakt:

ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 3797470
Fax. +48 22 3797479
Email: biuro@immusec.com